TV& VIDEO

bệnh dại

Khỏe Vui: "Bệnh dại" (20h55 thứ Bảy, 17/3)

Khỏe Vui: "Bệnh dại" (20h55 thứ Bảy, 17/3)

VTV.vn - Bệnh dại là một bệnh nguy hiểm, y học khẳng định bệnh dại khi đã lên cơn thì 100% tử vong. "Khỏe Vui" kỳ này sẽ giúp khán giả có thêm hiểu biết để phòng chống bệnh dại.