TV& VIDEO

bệnh lao

Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo

Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo

VTV.vn - Thực tế, nhiều bệnh nhân lao hiện rất nghèo khó, nhiều người không có thẻ bảo hiểm y tế, không đủ tiền thuốc, bỏ dở điều trị và rơi vào tình trạng lao kháng thuốc.