TV& VIDEO

Bệnh lây nhiễm

Bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng thời gian tới

Bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng thời gian tới

VTV.vn - Bộ Y tế cảnh báo thời gian tới sẽ có thể xuất hiện các loại bệnh truyền nhiễm ở khu vực phía Bắc do đã bắt đầu vào mùa cúm và do người dân không tiêm đúng lịch.