TV& VIDEO

bệnh lây truyền

Đề phòng nhiễm bệnh khi vui chơi nơi công cộng

Đề phòng nhiễm bệnh khi vui chơi nơi công cộng

VTV.vn - Môi trường công cộng là nơi dễ bị lây nhiễm các dịch bệnh. Do đó, cần phòng ngừa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn và dạy trẻ những kĩ năng để thực hiện những điều này.