TV& VIDEO

bệnh lý về mắt

Gia tăng nguy cơ lão hóa mắt ở người trẻ

Gia tăng nguy cơ lão hóa mắt ở người trẻ

VTV.vn - Do các yếu tố về môi trường, công nghệ, chế độ sinh hoạt, chăm sóc mắt chưa hợp lý, tỷ lệ lão hóa mắt, các bệnh lý về mắt đang gia tăng đối với người trẻ tuổi.