TV& VIDEO

bệnh lý về mắt

EyeQue - Thiết bị cá nhân giúp kiểm tra thị lực

EyeQue - Thiết bị cá nhân giúp kiểm tra thị lực

VTV.vn - Với EyeQue, thiết bị đo thị lực kết nối với điện thoại thông minh, bạn có thể tự kiểm tra thị lực của mình.