bệnh nguy hiểm

Những bệnh nguy hiểm do muỗi truyền

Những bệnh nguy hiểm do muỗi truyền

VTV.vn - Người bị muỗi đốt dễ bị truyền nhiều loại bệnh nguy hiểm. Dưới đây là một số bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra: