TV& VIDEO

bệnh nguy hiểm

WHO khẳng định hiệu quả của vaccine

WHO khẳng định hiệu quả của vaccine

VTV.vn - Phát minh ra vaccine được coi là thành tựu y học vĩ đại của nhân loại và WHO luôn khẳng định hiệu quả, vai trò quan trọng của vaccine trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.