TV& VIDEO

Bệnh nhân nghèo

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường

Cha tai biến, mẹ u não, con tan vỡ ước mơ đến trường

VTV.vn - Trong cơn khốn cùng, đứa con gái đành chấp nhận gác việc học giữa chừng để ở nhà làm thuê và lo chăm sóc cho cha mẹ.