TV& VIDEO

bệnh nhân ung thư vú

Mũ chống rụng tóc cho bệnh nhân ung thư vú

Mũ chống rụng tóc cho bệnh nhân ung thư vú

VTV.vn - Một công ty của Thụy Điển đã sáng chế ra chiếc mũ chống rụng tóc cho bệnh nhân ung thư vú.