TV& VIDEO

bệnh nhân

Hàng nghìn bệnh nhân nghèo sẽ được chữa bệnh miễn phí

Hàng nghìn bệnh nhân nghèo sẽ được chữa bệnh miễn phí

VTV.vn - Hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên cả nước sẽ có cơ hội được chữa bệnh hoàn toàn miễn phí và được hỗ trợ tiền đi lại.