TV& VIDEO

bệnh nhiễm vi khuẩn

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc

VTV.vn - Hôm nay (21/11), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc.