TV& VIDEO

bệnh phong

TT-Huế thực hiện tốt thanh toán bệnh phong

TT-Huế thực hiện tốt thanh toán bệnh phong

(VTV.vn) - Thừa Thiên Huế là tỉnh thứ hai trong cả nước đã thanh toán được bệnh phong cấp huyện.