TV& VIDEO

Bệnh tâm thần

Đi thăm con trai bị tâm thần, mẹ gặp tai nạn phải cưa bỏ 1 chân

Đi thăm con trai bị tâm thần, mẹ gặp tai nạn phải cưa bỏ 1 chân

VTV.vn - Mới đây, trong lần lên viện thăm nuôi con trai thì bà gặp nạn phải cắt bỏ 1 chân.