TV& VIDEO

bệnh thần kinh

Đại sứ động kinh khám tư vấn ở bệnh viện Việt Đức

Đại sứ động kinh khám tư vấn ở bệnh viện Việt Đức

VTV.vn - Khoa nội hồi sức thần kinh của Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức khám tư vấn chuyên sâu miễn phí về động kinh.