TV& VIDEO

bệnh thủy đậu

Phòng bệnh cho trẻ khi thủy đậu vào mùa

Phòng bệnh cho trẻ khi thủy đậu vào mùa

VTV.vn - Dưới đây là những tư vấn chi tiết từ các bác sĩ trong việc phòng và điều trị bệnh thủy đậu cho trẻ khi vào mùa.