TV& VIDEO

bệnh tự kỷ

Tạo cơ hội để trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

Tạo cơ hội để trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

VTV.vn - Đến với học viện âm nhạc Young heat Young Beat, những đứa trẻ tự kỷ được chào đón và cùng tham gia học, chơi với các bạn.