bệnh viêm gan

Ô rô - cây thuốc kháng sinh

Ô rô - cây thuốc kháng sinh

VTV.vn - Ô rô là cây thuốc kháng sinh mạnh, điều trị cho những người bị thương rất hiệu quả, là cứu tinh cho nhiều thương bệnh binh ở bưng biền trong hai cuộc kháng chiến trước đây