TV& VIDEO

Bệnh viện 103

Những điều tuyệt đối không nên làm khi say rượu

Những điều tuyệt đối không nên làm khi say rượu

VTV.vn - Khi say rượu, một số điều cấm kỵ không nên làm như tắm, làm “chuyện ấy”… bởi sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.