TV& VIDEO

Bệnh viện Bạch Mai

Xuất hiện nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục quản lý

Xuất hiện nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục quản lý

VTV.vn - Thời gian gần đây, xuất hiện một số chất ma túy mới nhưng chưa có trong danh mục quản lý dẫn đến việc điều tra, xử lý các đối tượng liên quan gặp khó khăn.