TV& VIDEO

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM

Việt Nam điều trị thành công bệnh cực kỳ hiếm gặp

Việt Nam điều trị thành công bệnh cực kỳ hiếm gặp

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã điều trị thành công "lao gan trên nền Wilson" cho một bệnh nhân nữ tại Đồng Tháp.