TV& VIDEO

bệnh viện Chợ Rẫy

Việt Nam đã sản xuất được stent nong mạch vành

Việt Nam đã sản xuất được stent nong mạch vành

VTV.vn - Lần đầu tiên, những sản phẩm stent nong mạch vành "Made in Vietnam" đã được giới thiệu rộng rãi đến giới chuyên môn.