TV& VIDEO

bệnh viện Chợ Rẫy

Người cha sống dở chết dở bên những đứa con cơm không đủ no

Người cha sống dở chết dở bên những đứa con cơm không đủ no

VTV.vn - Cha mẹ bị tiền vay nặng lãi bủa vây, những đứa trẻ đang phải sống trong đói khát.