TV& VIDEO

bệnh viện dã chiến

Việt Nam cam kết thực hiện chương trình phát triển bền vững 2030

Việt Nam cam kết thực hiện chương trình phát triển bền vững 2030

VTV.vn - Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ thực hiện thành công chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững tầm nhìn hướng tới 2030.