TV& VIDEO

bệnh viện dã chiến

PTTg Trịnh Đình Dũng: Cần tổ chức tốt công tác khắc phục hậu quả của bão số 12

PTTg Trịnh Đình Dũng: Cần tổ chức tốt công tác khắc phục hậu quả của bão số 12

VTV.vn - Đây là yêu cầu của PTTg Trịnh Đình Dũng khi kiểm tra, đôn đốc công tác cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định.