TV& VIDEO

Bệnh viện Mắt Trung ương

Mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Quảng Nam

Mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Quảng Nam

VTV.vn - Hơn 500 bệnh nhân thuộc diện chính sách và người nghèo tại Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn… sẽ được khám và phẫu thuật, điều trị miễn phí các bệnh về mắt.