TV& VIDEO

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM mới

TP.HCM quyết không để chậm thêm tiến độ Bệnh viện Nhi đồng mới

TP.HCM quyết không để chậm thêm tiến độ Bệnh viện Nhi đồng mới

VTV.vn - TP.HCM đã quyết tâm không để chậm thêm tiến độ Bệnh viện Nhi đồng mới khi chỉ đạo các Sở, ngành cùng phối hợp đồng bộ, xem đây không chỉ là việc của ngành Y tế.