TV& VIDEO

bệnh viện tâm thần

Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo Bộ Y tế vụ 6 học sinh có biểu hiện lạ

Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo Bộ Y tế vụ 6 học sinh có biểu hiện lạ

VTV.vn - Theo nhận định ban đầu của các phòng chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, có thể các cháu bị chứng rồi loạn phân ly tập thể.