TV& VIDEO

bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên triển khai tim mạch can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên triển khai tim mạch can thiệp

VTV.vn - Sau một thời gian nhận chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành, đến nay, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tự thực hiện kỹ thuật điều trị này cho bệnh nhân.