TV& VIDEO

bệnh viện Thống Nhất

Diễn tập phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM

Diễn tập phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM

VTV.vn - Sáng nay (28/12), Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập diễn tập phòng chống khủng bố.