TV& VIDEO

bệnh viện tim

Hà Nội đầu tư phát triển nhiều bệnh viện ngang tầm quốc tế

Hà Nội đầu tư phát triển nhiều bệnh viện ngang tầm quốc tế

VTV.vn - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thành phố sẽ đầu tư nguồn ngân sách lớn để phát triển ngành y tế Thủ đô.