TV& VIDEO

bệnh viện tuyến huyện

"Cuộc cách mạng" Xanh - Sạch - Đẹp ở một bệnh viện tuyến huyện

"Cuộc cách mạng" Xanh - Sạch - Đẹp ở một bệnh viện tuyến huyện

VTV.vn - Từ một bệnh viện huyện nghèo nàn, Bệnh viện đa khoa Hải Hậu (Nam Định) đã thay đổi ngỡ ngàng sau khi triển khai phong trào Xanh - Sạch - Đẹp.