TV& VIDEO

bệnh viện tuyến huyện

Những vướng mắc trong thanh toán Bảo hiểm y tế

Những vướng mắc trong thanh toán Bảo hiểm y tế

VTV.vn - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đang gặp những vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm các dịch vụ y tế.