TV& VIDEO

bệnh viện tuyến huyện

Người dân được hưởng lợi khi thông tuyến bảo hiểm y tế

Người dân được hưởng lợi khi thông tuyến bảo hiểm y tế

VTV.vn - Việc thông tuyến bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích cho người dân tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh.