TV& VIDEO

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức khám bệnh từ 5h sáng

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức khám bệnh từ 5h sáng

VTV.vn - Nhằm khắc phục tình trạng quá tải, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã triển khai khám bệnh từ 5h sáng.