TV& VIDEO

bệnh viện y học cổ truyền

Hơn 100 phần quà được trao tận tay những người phụ nữ đơn thân ở làng Tân Minh

Hơn 100 phần quà được trao tận tay những người phụ nữ đơn thân ở làng Tân Minh

VTV.vn - Hơn 100 phần thuốc, quà, áo đã được trao tận tay đến những người phụ nữ đơn thân ở làng phụ nữ đơn thân Tân Minh.