TV& VIDEO

béo phì

Giải bóng dành riêng cho người thừa cân ở Anh

Giải bóng dành riêng cho người thừa cân ở Anh

VTV.vn - Giải bóng đá ManvFat Football kéo dài 14 tuần lễ chỉ dành riêng cho những người béo phì với trọng lượng cơ thể theo quy định.