TV& VIDEO

béo phì

Người béo hạnh phúc hơn người gầy

Người béo hạnh phúc hơn người gầy

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy những người béo thường sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.