bếp ăn tập thể không an toàn

Bình Dương: Phạt hơn 60 triệu đồng các bếp ăn tập thể không an toàn

Bình Dương: Phạt hơn 60 triệu đồng các bếp ăn tập thể không an toàn

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Dương, 85 cơ sở bếp ăn tập thể tuyến tỉnh và tuyến huyện không đạt điều kiện ATVSTP đã bị xử phạt hơn 60 triệu đồng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive