TV& VIDEO

BHXH tự nguyện

Người dân không mặn mà tham gia BHXH tự nguyện

Người dân không mặn mà tham gia BHXH tự nguyện

VTV.vn - Hiện nay số người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn.