BHXH tự nguyện

Từ 1/1/2016: Đóng BHXH tự nguyện dựa trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn

Từ 1/1/2016: Đóng BHXH tự nguyện dựa trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn

VTV.vn - Với mục tiêu định hướng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, từ ngày 1/1/2016, BHXH tự nguyện sẽ có thay đổi để tạo cơ hội cho người lao động có thu nhập thấp, bấp bênh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive