TV& VIDEO

BHXH Việt Nam

Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu thuốc năm 2018

Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu thuốc năm 2018

VTV.vn - Triển khai kết quả đấu thầu cung cấp thuốc năm 2018 và kế hoạch đấu thầu thuốc giai đoạn 2019 – 2020 là nội dung hội nghị do BHXH Việt Nam tổ chức sáng nay (3/1) tại Huế