TV& VIDEO

BHXH Việt Nam

Hơn 3 triệu sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động

Hơn 3 triệu sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động

VTV.vn - Theo BHXH Việt Nam, đến 22/7, cả nước đã bàn giao 3,1 triệu sổ BHXH cho người lao động trong tổng số 12,5 triệu sổ phải bàn giao (không gồm lực lượng vũ trang), đạt 24,8%.