TV& VIDEO

BHYT hộ gia đình

Nhiều người dân không mua bảo hiểm y tế hộ gia đình

Nhiều người dân không mua bảo hiểm y tế hộ gia đình

VTV.vn - Hiện nay, hơn 70% người dân trong diện phải tham gia BHYT theo hộ gia đình lại không mua bảo hiểm. Lý do mà người dân đưa ra chủ yếu là điều kiện kinh tế khó khăn.