TV& VIDEO

bí ngô

Cướp giật phủ bóng đen lên lễ hội Halloween tại Đức

Cướp giật phủ bóng đen lên lễ hội Halloween tại Đức

VTV.vn - Lễ hội Halloween tại Đức đang bị phủ bóng đen, khi trong thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ việc người đóng giả hề đi hù doạ mọi người và lợi dụng cướp giật.