TV& VIDEO

Bí Thư Chi Bộ

Mẹ bị lũ cuốn trôi, hai trẻ nhỏ bơ vơ nơi núi rừng

Mẹ bị lũ cuốn trôi, hai trẻ nhỏ bơ vơ nơi núi rừng

Thương tiếc người mẹ xấu số bao nhiêu, bà con bản Phìn Ngan Lao Chải lại lo lắng cho cuộc sống  hai con của chị bấy nhiêu.

 • Bí thư chi bộ gương mẫu “nói đi đôi với làm”

  Bí thư chi bộ gương mẫu “nói đi đôi với làm”

  Tấm lòng Việt13/02/2013 12:00 PM

   Đó là đảng viên Chá Văn Cụa, dân tộc Mông, ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhìn thấy bà con dân bản bao đời chỉ biết đốt nương, làm rẫy nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng, với cương vị là bí thư chi bộ, ông luôn trăn trở tìm hướng giúp gia đình mình và người dân trong bản thoát cảnh đói nghèo.

 • Một bí thư chi bộ tận tụy, gương mẫu

  Một bí thư chi bộ tận tụy, gương mẫu

  Tấm lòng Việt12/02/2013 12:00 PM

   Trên cương vị là bí thư chi bộ, ông Phạm Văn Ước, ở thôn 1, xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã lãnh đạo các hội, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân về mọi mặt...

 • “Để gia đình mình và bản Cá Nọi là điểm sáng cho nơi khác làm theo”

  “Để gia đình mình và bản Cá Nọi là điểm sáng cho nơi khác làm theo”

  Tấm lòng Việt10/02/2013 12:00 PM

   Đó là tâm sự nhưng thể hiện quyết tâm của ông Hơ Chứ Xá, dân tộc Mông, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.