TV& VIDEO

bia Bỉ

Văn hóa bia Bỉ được vinh danh di sản phi vật thể

Văn hóa bia Bỉ được vinh danh di sản phi vật thể

VTV.vn - Sau 1,5 năm chờ đợi, ngày 30/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã đưa văn hóa bia Bỉ vào danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể" của nhân loại.