TV& VIDEO

BIDV

BIDV và Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

BIDV và Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7

VTV.vn - Thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 đã vừa được ký kết giữa ngân hàng BIDV và Tổng cục Hải quan.