TV& VIDEO

biển Chết

Bơi qua biển Chết để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Bơi qua biển Chết để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

VTV.vn - Một nhóm gồm 28 người đã bơi qua biển Chết, một trong những vùng biển khắc nghiệt nhất thế giới, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.