TV& VIDEO

biển Cô Tô

Kịp thời ứng cứu 2 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Cô Tô

Kịp thời ứng cứu 2 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Cô Tô

VTV.vn - 2 thuyền viên đã được ứng cứu kịp thời là anh Đào Văn Hưng (quê Quảng Ninh) và anh Bê (quê Hải Dương).