TV& VIDEO

Biển cửa đại

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông ngòi"

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông ngòi"

VTV.vn - Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông ngòi" vừa được khai mạc sáng nay (18/9) tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.