TV& VIDEO

biên cương

Độc đáo kiến trúc nhà trình tường ở Hà Giang

Độc đáo kiến trúc nhà trình tường ở Hà Giang

Với môi trường sống trên các triền núi cao và khí hậu lạnh, ngôi nhà trình của người Mông vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang có ưu điểm mát mẻ về mùa hè, giữ ấm về mùa đông.