TV& VIDEO

biến động tỷ giá

Doanh nghiệp cần chủ động trước biến động tỷ giá

Doanh nghiệp cần chủ động trước biến động tỷ giá

VTV.vn - Tỷ giá biến động cuối năm được DN ví như "đến hẹn lại lên". Do vậy, mỗi năm, DN lại phải lên kịch bản ứng phó cho phù hợp với thay đổi khó lường của tỷ giá.