TV& VIDEO

biên giới lãnh thổ

Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trong năm 2018

Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trong năm 2018

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đã trả lời phỏng vấn về công tác biên giới lãnh thổ năm 2017 và phướng hướng 2018.