TV& VIDEO

biên giới Tây Nam

Thuốc lá lậu ồ ạt tuồn vào Việt Nam

Thuốc lá lậu ồ ạt tuồn vào Việt Nam

VTV.vn - Các đối tượng buôn lậu thuốc lá đang ra sức tận dụng những tháng cuối năm để vận chuyển thuốc lá lậu vào nước ta trước khi luật mới có hiệu lực.