TV& VIDEO

biên kịch trịnh thanh nhã

“Chưa thành ngôi sao, Nhã Phương đã bị cũ”

“Chưa thành ngôi sao, Nhã Phương đã bị cũ”

VTV.vn - Sự tương đồng trong việc lựa chọn các vai diễn của Nhã Phương đã khiến biên kịch Trịnh Thanh Nhã đưa ra lời nhận xét này.