biển miền Trung

Chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn

Chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn

VTV.vn - Theo kết quả quan trắc vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, chất lượng môi trường biển miền Trung đã ổn định, an toàn.