TV& VIDEO

biện pháp bảo hộ công dân

Chưa có thông tin người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tấn công khủng bố ở Paris

Chưa có thông tin người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tấn công khủng bố ở Paris

VTV.vn - Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang liên hệ trực tiếp với các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân vụ khủng bố để tìm hiểu tình hình.