TV& VIDEO

biện pháp chống nóng

Kinh nghiệm chống nóng cho vật nuôi hiệu quả

Kinh nghiệm chống nóng cho vật nuôi hiệu quả

VTV.vn - Tiến sĩ Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sẽ chia sẻ một số biện pháp chống nóng hiệu quả cho vật nuôi trong mục Sổ tay nhà nông hôm nay.