TV& VIDEO

biện pháp kiểm soát biên giới

Nhiều quốc gia châu Âu điều chỉnh chính sách nhằm đối phó dòng người di cư

Nhiều quốc gia châu Âu điều chỉnh chính sách nhằm đối phó dòng người di cư

VTV.vn - Nhiều quốc gia châu Âu đã chuyển sang phương án điều chỉnh chính sách trong nước theo hướng ít hỗ trợ người di cư khiến những người này nản lòng tìm tới nước khác.